head_banner
Vi har 130 uppsättningar av olika produktions- och testutrustning, såsom storskaliga CNC-bearbetningscenter för portaler, och har nästan 100 anläggningstillgångar.miljard.För närvarande är det 160 anställda, och FoU tekniska talanger står för mer än 30%.